Menu
DSC_1000 (1)

Jak prodat pozemek

Jak je možné, že v katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda a přitom se jedná o stavební pozemek? Jak určím cenu pozemku v dané lokalitě? Co všechno bych si měl zjistit před tím, než začnu pozemek prodávat? Přečtěte si odpovědi na tyto otázky.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný rejstřík evidující zejména aktuální stav nemovitostí v České republice. Obsahuje jejich popis, geometrické zaměření a také vlastnické vztahy a věcná břemena. Popisuje aktuální stav na základě údajů, které jsou do něj vložené (jako například vložení kupní smlouvy při změně vlastníka nebo vynětí ze zemědělského půdního fondu při zahajování výstavby).

Co je územní plán

Oproti tomu územní plán obce určuje stav budoucí, tedy například to, jestli na daném pozemku můžete stavět, případně co je možné stavět. Většina obcí má územní plán na svých webových stránkách. Pokud ne, sdělí vám tuto informaci místně příslušný stavební úřad. Ten doporučujeme navštívit vždy, když chcete mít přesnější informace o možnostech výstavby na pozemku.

Jak určit cenu pozemku

Určení ceny pozemku je podobné jako u jakékoliv jiné nemovitosti (zde najdete návod). Jen se berou do úvahy jiné aspekty. U orné půdy je to její bonita a případný výnos z pachtu. U stavebního pozemku to bude vzdálenost od nejbližší komunikace nebo třeba přítomnost sítí na pozemku.

Co byste ještě měli vědět

Co se týče napojení na sítě (voda, plyn, elektřina, kanalizace), tyto informace je dobré mít před tím, než začnete pozemek prodávat. Možnost připojení na všechny sítě totiž značně zvedá cenu pozemku. Samozřejmě větší vzdálenost nápojných bodů sítí nebo komunikace od pozemku cenu naopak snižuje. 

V případě, že tato napojení vedou přes pozemky jiných vlastníků, je dobré mít vyjednanou možnost průchodu napojení přes tyto pozemky předem. Novému vlastníkovi ušetříte starosti i čas a díky tomu můžete za pozemek žádat vyšší cenu.

Jak pozemek připravit na prodej

A v neposlední řadě nezapomínejte na home staging. V případě pozemků to bude znamenat posekání trávy či porostu nebo odvezení věcí, které na pozemek nepatří. Pozemek by měl být čistý, přehledný a upravovaný, aby si nový majitel mohl hned představit, jak krásný nový dům může na pozemku postavit.

Zajímá vás cokoliv dalšího k prodeji pozemků? Rádi vám poradíme.