Menu
photo-1472173148041-00294f0814a2 (1)

Proč a jak rozdělit dědictví nemovitostí ještě za života?

Těch případů, kdy se dědicové rozhádají nad dědictvím nemovitostí tak, že spolu už nepromluví, je hodně. Nebo případů, kdy rozdělení dědictví na mnoho dílů způsobí, že s nemovitostí reálně nikdo ze spolumajitelů nic neudělá, a tak zchátrá a znehodnotí se… Jak to tedy udělat jinak a lépe? Pojďme si nastínit několik možností.

Velkou výhodou rozdělení budoucího dědictví nemovitostí ještě za vašeho života je fakt, že rozhodujete přímo vy, a můžete tak do procesu zasahovat, diskutovat o něm, měnit ho a podobně. Není to tedy akt jako závěť, kdy vy sice nějakým způsobem rozhodnete, ale vykonán bude až za vaší nepřítomnosti.

Důrazně na tomto místě doporučujeme, aby každému takovému rozdělení majetků předcházelo oznámení všem dědicům. V lepším případě diskuze, je-li možná. Vyhnete se tak budoucím pocitům křivdy.

Ocenění

Začátkem každého procesu rozdělení dědictví by mělo být ocenění majetku. V případě nemovitostí, což je naše parketa, můžeme nabídnout srovnávací tržní analýzu a stanovit aktuální hodnotu nemovitostí.

Zdůvodnění

Je dobré se zamyslet nad tím, proč chcete majetky rozdělit právě takto. Jednak si to urovnáte sami v sobě, ale také máte vysvětlení pro případ, že se vás na to někdo z dědiců zeptá a vy mu to budete chtít říct.

Právní a daňová příprava

Budou-li, což je pravděpodobné, součástí rozdělení dědictví i přesuny nemovitostí, doporučujeme konzultovat s advokáty možná řešení a také vzít v úvahu daňová hlediska a ta konzultovat s daňovým poradcem.

V zásadě můžete majetky buď převést rovnou formou darování, nebo použít některý z budoucích nástrojů – darování pro případ smrti, dědickou smlouvu nebo závěť.

Upozornění

V případě, že se rozhodnete realizovat převody majetků rovnou, tedy za vašeho života, doporučujeme v nemovitostech, které plánujete ještě užívat, zřídit věcná břemena pro užívání nemovitosti. Ta je možná doplnit i smluvně a rozsah i podmínky užívání ve smlouvě definovat.

Potřebujete-li ocenit vaši nemovitost, ozvěte se nám, rádi to pro vás uděláme. A rádi probereme i další vaše dotazy.

Podívat se můžete také na náš projekt www.dedime.cz, kde naleznete další odpovědi k tématu dědictví nemovitostí.